ANBI

Stichting Voor ELKAAR Vakantieweken is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

RSIN

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is: 8634.74.524.

Het Kamer van Koophandelnummer van Stichting Voor Elkaar Vakantieweken is: 85201946.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij hun onkosten declareren.

Documenten