Mensen met een verstandelijke beperking

Meer informatie

Mensen met een lichamelijke beperking

Meer informatie

Mensen met dementie en hun mantelzorger

Meer informatie

Alleengaanden, weduwen en weduwnaars

Meer informatie

Vrouwen die door scheiding alleen staan

Meer informatie

Jongeren met ASS

Meer informatie

Doelgroepen

We zijn dankbaar dat  we weer vakantieweken kunnen organiseren, nu de maatregelen zijn verruimd. Daarnaast beseffen we niet in de toekomst te kunnen kijken. Wat dit betekent voor de organisatie kunnen we op dit moment niet overzien. Dit zou kunnen betekenen dat de week iets anders verloopt dan u de afgelopen jaren gewend was. Wij zullen er ten alle tijden naar streven om, binnen de mogelijkheden, voor u / jullie een fijne vakantieweek te organiseren. Wij rekenen op uw begrip.

Wat betreft de organisatie van de vakantieweken zullen we ons houden aan de dan geldende landelijke maatregelen en aan de regels van de locatie waar we verblijven. Voor meer informatie over de coronamaatregelen klik hier.

 

Elk jaar weer gaan honderden jongere en oudere gasten mee met de VOOR ELKAAR vakantieweken. De weken hebben elk hun eigen invulling, afhankelijk voor welke doelgroep de vakantie wordt georganiseerd. Vrijwel zonder uitzondering hebben onze gasten het geweldig naar hun zin. Dat komt niet in het minst door de zeer betrokken vrijwilligers en predikanten.

Wilt u ook mee? Dan kunt u hieronder uw doelgroep kiezen. Bij deze doelgroep kunt u uzelf opgeven voor een week. Wanneer u zichzelf heeft opgegeven, raden we u aan om direct na de bevestiging van de plaatsing in de vakantieweek een annuleringsverzekering af te sluiten.