Geef een gift

De VOOR ELKAAR vakantieweken zijn afhankelijk van giften. De gasten die meegaan betalen uiteraard deze vakantie zelf, maar alle kosten voor vrijwilligers (die een week van hun vrije tijd beschikbaar stellen) worden betaald vanuit giften. Per jaar is er ongeveer €100.000 nodig.
We stellen het daarom erg op prijs als u wilt bijdragen aan deze vakantieweken door een gift te geven of bijvoorbeeld een collecte te houden in de kerkelijke gemeente.
De Stichting VOOR ELKAAR vakantieweken is als ANBI erkend, waardoor uw gift onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar is.

Ja, ik help graag mee en geef voor:

Liever zelf overmaken?

Commissie VOOR ELKAAR vakantieweken voor gehandicapten
NL13 INGB 0003 3887 72, t.n.v. VOOR ELKAAR vakantieweken

Commissie VOOR ELKAAR vakantieweken voor alleengaanden
NL06 INGB 0006 1316 70, t.n.v. VOOR ELKAAR vakantieweken

Op een andere manier betrokken zijn?