Een mijlpaal voor de VOOR ELKAAR vakantieweken

Het jaar 2022 is een bijzonder jaar voor de VOOR ELKAAR vakantieweken. Nadat de vakantieweken tientallen jaren werden georganiseerd door de Hervormde Vrouwenbond (nu Vrouw tot Vrouw) gaan ze zelfstandig verder en is de stichting VOOR ELKAAR vakantieweken een feit. Een mijlpaal waar Ds. M.J. Tekelenburg, voorzitter van het stichtingsbestuur en Tjeerda Kuyt-Verolme, nauw betrokken bij de oprichting van de stichting met dankbaarheid over vertellen.

De VOOR ELKAAR vakantieweken zijn in de achterliggende tientallen jaren gestaag gegroeid. Deze groei is te merken in het grote aantal doelgroepen voor wie nu weken georganiseerd worden. Het begon allemaal met weken voor mensen met een lichamelijke beperking, daarna volgden ook de weken voor mensen met een verstandelijke beperking. Inmiddels zijn er ook weken voor jongeren met autisme, alleengaanden, vrouwen die door een scheiding alleen zijn komen te staan en voor mensen met dementie met hun mantelzorgers. Niet alleen de vakantieweken groeiden, ook de Hervormde Vrouwenbond groeide verder. Om beide organisaties de ruimte te geven verder te ontwikkelen zijn Vrouw tot Vrouw en de VOOR ELKAAR vakantieweken per 1 januari 2022 los verder gegaan. De nieuwe stichting richt zich helemaal op de VOOR ELKAAR vakantieweken, dit zorgt ervoor dat de weken zich verder kunnen professionaliseren. Ds. Tekelenburg: ‘Professionaliseren vraagt aandacht, het is beter om de aandacht te vestigen op één ding.’ Tjeerda legt uit wat professionaliseren betekent voor de vakantieweken: ‘We willen zo zorgvuldig en correct mogelijk omgaan met onze gasten en vrijwilligers. We willen veiligheid waarborgen.’ Die veiligheid staat voorop, dat is te merken in regels rondom de VOG en aan de gloednieuwe portal. In dit portal worden de gegevens van gasten en vrijwilligers op een veilige manier opgeslagen. Ds. Tekelenburg voegt toe: ‘We hebben te maken met extra kwetsbare mensen, dat maakt dat je extra zorgvuldig wilt zijn!’

De missie van de VOOR ELKAAR vakantieweken blijft hetzelfde. Ds. Tekelenburg: ‘Het blijft ons verlangen dat we Gods Woord door mogen geven tijdens onze vakantieweken.’  Tijdens de weken worden kerkdiensten georganiseerd. Ds. Tekelenburg: ‘Het is bijzonder om te zien hoe mensen die in het dagelijks leven niet meer naar de kerk kunnen, dat tijdens de vakantieweken wel weer kunnen. Tijdens de laatste bootreis maakte dit veel indruk op mij. Ik had wel een foto willen nemen van de preekstoel, alle gasten en vrijwilligers samen in het huis van God.’ Tjeerda: ‘Daarnaast is het het mooiste als je merkt dat gasten het, ondanks hun soms heel ernstige beperkingen, naar hun zin hebben en genieten van al het extra’s wat ze tijdens de weken krijgen.’ Ds. Tekelenburg en Tjeerda benadrukken dat deze ‘verwenweken’ niet mogelijk zijn zonder de inzet van de vrijwilligers. Ze hebben veel bewondering voor vrijwilligers die zich voor 200% inzetten. Tjeerda: ‘Ze leveren maatwerk.’

Of ze dromen hebben voor de toekomst van de VOOR ELKAAR vakantieweken? Ds. Tekelenburg: ‘Mijn eerste wens is dat de beperkingen die er nu zijn, weer voorbij zullen zijn en de weken weer voluit georganiseerd kunnen worden.’ Tjeerda: ‘En dat we steeds voldoende vrijwilligers blijven vinden!’ Daarnaast dromen ze over mogelijke nieuwe doelgroepen en extra weken in de toekomst. Tjeerda: ‘We hebben in de omschrijving iets gezegd over mensen die uit hun isolement gehaald moeten worden. Hoe bereik je bijvoorbeeld mensen die eenzaam zijn?’ Ds. Tekelenburg: ‘We organiseren al weken voor gescheiden vrouwen, je zou ook kunnen denken aan gescheiden mannen.’ Tjeerda: ‘Of aan jonge weduwen en weduwnaars.’ Daarnaast hopen beide dat er ieder jaar weer genoeg vrijwilligers zullen zijn die mee willen gaan en dat er ook een aanwas zal zijn van nieuwe jonge vrijwilligers. Ds. Tekelenburg: ‘Deze weken hebben een vormende kant voor jonge mensen, je wordt bepaald bij het leven van mensen met een beperking en je leert zoveel van de kracht van het geloof!’ Tjeerda: ‘Ja, het is wederkerig. Je gaat mee om een ander te helpen, maar soms wordt de vrijwilliger zelf ook geholpen.’ De naam van de nieuwe stichting is daarom niet voor niets hetzelfde gebleven: VOOR ELKAAR vakantieweken.

Help je mee? Ons mooie werk kan niet zonder jouw steun. Wij vinden het heel fijn als je ons wilt helpen ons mooie werk mogelijk te maken. Klik op deze link om je gift over te maken. Dankjewel!

 

 

 

 

 

 

Ds. M.J. Tekelenburg

Tjeerda Kuyt