• Gepubliceerd door
  • Dinanda van Appeldoorn
  • Gepubliceerd op
  • 19 maart 2020

Informatie rondom het coronavirus

Update: 1 april 2021 geen vakantieweken in 2021

Ongeveer een jaar geleden ging Nederland in lockdown. Nu één jaar later hebben we nog steeds met het Coronavirus te maken. Dit ondanks de maatregelen die genomen zijn en dat de vaccinatiemogelijkheid opgestart is.

Het Coronavirus zet ons stil. Aan geen enkele deur is het Coronavirus voorbij gegaan. Dagelijks in het nieuws, de zorgen en de gevolgen zijn groot, verdriet en eenzaamheid voelbaar.
En dan de vraag: hoelang gaat dit nog duren?

In deze eerste maanden van 2021 hebben we als commissies van de VOOR ELKAAR vakantieweken niet stil gezeten. Het nieuws hebben we op de voet gevolgd, contacten onderhouden. Samen hebben we veel nagedacht en elkaar in onze harten laten kijken met de vraag: ‘Kunnen we D.V. nog vakantieweken gaan organiseren in dit jaar 2021?’

De uitkomst van onze overwegingen is, hoe moeilijk en ingrijpend ook, dat wij op dit moment geen mogelijkheid zien om vakantieweken te gaan organiseren voor de zomer en het najaar van 2021. (op een later tijdstip nemen we een beslissing over het oaseweekend in november (weekend voor vrouwen die met een scheiding te maken hebben (gehad) en de kerstweek)

Wij hopen en het is ons verlangen, dat er weer mogelijkheden zullen komen voor de
VOOR ELKAAR vakantieweken in D.V. 2022.

Zullen we met elkaar blijven bidden tot onze Hemelse Vader om wijsheid en uitkomst
rond het coronavirus? Van Hem is onze verwachting!

Update: 1 maart 2021

Kan mijn zoon mee met de weken? Hij ziet er zo naar uit! – Organiseren jullie nog weken? Ik mis de vakantie zo! –  Ik zie uit naar de contacten, ik ga al jaren mee en het is altijd zo vertrouwd.’

Zomaar wat vragen en opmerkingen die bij ons als commissies binnen komen. Vast wel herkenbaar? Zelf denken we ook met weemoed aan de fijne weken die we met jullie hebben gehad en verlangen er naar dat we jullie weer mogen ontmoeten samen met de vrijwilligers.

Daarom komen we als commissies steeds bij elkaar om te kijken wat mogelijk is. Zouden we toch nog enkele weken kunnen organiseren? Wat zijn de overheidsmaatregelen? Hoe ontwikkelt zich het coronavirus? Is het verantwoord om deze zomer een week te organiseren? Best lastig om daar nu al een antwoord op te geven.

In de komende tijd zullen we als commissies van de VOOR ELKAAR vakantieweken blijven nadenken en onze afwegingen maken. Wat is mogelijk en wat is niet mogelijk voor de vakantieweken van 2021? Jullie hebben er vast begrip voor dat wij op dit moment hier niets over kunnen zeggen.

Maar zodra we meer weten krijgen jullie bericht en publiceren we dat via de website.

We bidden de Heere God om wijsheid en om Zijn sparende hand voor jullie en ons allen in de komende tijd.

Een hartelijke groet, van de VOOR ELKAAR vakantieweken.

Update: 26 januari 2021
Op dit moment is het helaas nog niet mogelijk om jezelf aan te melden als vrijwilliger of deelnemer van de vakantieweken. Klik hier om de onlinegids aan te vragen zodra deze uitgegeven wordt.

Update: 2 december 2020
We zijn bezig met de voorbereiding van een Oaseweekend van 19 tot 22 maart 2021 en we hopen van harte deze binnen de coronaregels te kunnen houden.

We hopen de volgende update over de vakantieweken in februari te geven.

Update: 6 oktober 2020
Vakantiegids 2021
Zolang niet bekend is of we veilig – afgestemd op de regels van het RIVM – met een groep gasten en vrijwilligers op vakantie kunnen gaan, is het niet mogelijk om vakantiehuizen en de boot te bespreken. Daarom hebben wij besloten dit jaar geen papieren gids uit te brengen.

Aanmelden als gast of vrijwilliger
Er is op dit moment geen mogelijkheid om zich aan te melden als gast of vrijwilliger.
We zoeken naar mogelijkheden voor onze VOOR ELKAAR Vakantieweken 2021.

Update: 28 september 2020
De commissie alleengaanden heeft overlegd over de komende vakantieweken. Wanneer een vakantieweek niet doorgaat, zullen we gasten en vrijwilligers uit betreffende week persoonlijk via mail of brief informeren.

Update: 15 juli 2020
Helaas hebben we alle vakantieweken tot en met oktober moeten annuleren in verband met de maatregelen ten gevolge van het coronavirus.

U vindt nog wel alle informatie over de vakantieweken, zodat u een beeld kunt krijgen voor welke vakanties u normaliter bij ons terecht kunt.

Update: 8 juni 2020
Er is weer overleg geweest met de diverse commissies over de komende vakantieweken. Wanneer een vakantieweek niet doorgaat, zullen we gasten en vrijwilligers uit betreffende week persoonlijk via mail of brief informeren.

Update: 29 april 2020
Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen week hebben we met de diverse commissies overleg gehad over de komende vakantieweken.
Wanneer een vakantieweek niet doorgaat, zullen we gasten en vrijwilligers uit betreffende week persoonlijk via mail of brief informeren.
De volgende update zullen we, zoals het er nu naar uitziet, in de laatste week van mei bij leven en gezondheid plaatsen.

Update: 1 april 2020
De instructiedagen voor vrijwilligers gaan niet door.
Deze waren gepland op Deo volente vrijdagmorgen 17 april voor de vakantieweken voor alleengaanden en op zaterdag 18 april voor de vakantieweken voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

De vakantieweek voor mensen met dementie en hun mantelzorger, die gepland staat van 6 tot en met 13 juni in Diever, gaat niet door. Gasten en vrijwilligers zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

Over alle andere vakantieweken kunnen we op dit moment geen besluit nemen, omdat we niet weten hoe de situatie over enkele weken is. We volgen nauwlettend de regels die de overheid ons aanreikt en houden u regelmatig op de hoogte via deze pagina. De volgende update zal – zoals het er nu naar uitziet – in de laatste week van april zijn.

Update: 19 maart 2020
Het coronavirus houdt op dit moment de hele wereld in de greep. We ondervinden hier allemaal op onze eigen manier de gevolgen van. Hoe lang deze situatie zal duren, weten we niet. We mogen geloven en belijden dat God alles in Zijn hand heeft.

Ook u hebt vast vragen of de vakantieweek waarvoor u zich – als gast of vrijwilliger – heeft opgegeven, wel doorgaat. Op dit moment weten we niet hoe de situatie zich gaat ontwikkelen. Die wijzigt immers per dag.

We houden de laatste ontwikkelingen omtrent het coronavirus en de richtlijnen van de Nederlandse overheid nauwlettend in de gaten. De veiligheid en gezondheid van onze gasten en vrijwilligers staan voorop.
Op deze pagina houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte.