VoorElkaar en Corona

Mei 2022

Algemeen

Algemeen

De afgelopen twee jaar konden de Voor Elkaar vakantieweken (VE) helaas niet doorgaan vanwege de corona pandemie. We zijn dankbaar dat  we, nu de maatregelen zijn verruimd, weer vakantieweken kunnen organiseren. Daarnaast beseffen we niet in de toekomst te kunnen kijken. Wat dit betekent voor de organisatie kunnen we op dit moment niet overzien. Dit zou kunnen betekenen dat de week iets anders verloopt dan u de afgelopen jaren gewend was. Wij zullen er ten alle tijden naar streven om, binnen de mogelijkheden, voor u / jullie een fijne vakantieweek te organiseren. Wij rekenen op uw begrip.

Uitgangspunten

 • Uitgangspunten
  • Binnen de VE vakantieweken conformeren we ons aan de dan geldende landelijke maatregelen en aan de regels van de accommodatie waar men tijdens de vakantieweek verblijft.
  • Deelname aan de vakantieweken is op eigen verantwoordelijkheid van de gasten en vrijwilligers. VE is niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsrisico’s. Wel levert VE maximaal inspanning om op een verantwoorde, veilige manier de vakantie te organiseren.
  • We vragen alle gasten en vrijwilligers om een dag voor de vakantieweek begint, een corona-zelftest te doen. Bij een positieve test kunt u niet mee.
  • Indien er onverhoopt sprake is van een uitbraak tijdens de vakantieweek, kan besloten worden de vakantieweek te beëindigen. Vooraf dient de deelnemer (gast en vrijwilliger) rekening te houden met dit scenario, zodat terugkeer naar thuis kan worden gerealiseerd.
  • We wijzen u hierbij ook op de annuleringsvoorwaarden

Van harte hopen we dat de vakantieweken komend seizoen in alle rust kunnen doorgaan. Daarin zijn we afhankelijk van de zegen van de Heere.