Identiteitsstatuut

Identiteitsstatuut VOOR ELKAAR vakantieweken

Grondslag en identiteit van de VOOR ELKAAR vakantieweken

De VOOR ELKAAR vakantieweken heeft als grondslag Gods Woord, zoals weergegeven in de Drie Formulieren van Enigheid.

Doel van de VOOR ELKAAR vakantieweken

  • Het organiseren van vakantieweken voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en voor speciale doelgroepen.
  • Gestalte geven aan de Bijbelse opdracht om zorg te dragen voor onze naaste en hen een week te bieden waarin de boodschap van de Bijbel in woord en daad centraal staat.

De vakantieweken worden gerealiseerd door inzet van commissieleden en vrijwilligers die zich verbonden weten met de grondslag en identiteit zoals hieronder genoemd.

Doel van de VOOR ELKAAR vakantieweken

  • Het organiseren van vakantieweken voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en voor speciale doelgroepen.
  • Gestalte geven aan de bijbelse opdracht om zorg te dragen voor onze naaste en hen een week te bieden waarin de boodschap van de Bijbel in woord en daad centraal staat.
  • De vakantieweken worden gerealiseerd door inzet van commissieleden en vrijwilligers die zich verbonden weten met de grondslag en identiteit van de Hervormde Vrouwenbond.

Christelijke identiteit VOOR ELKAAR vakantieweken en vrijwilligers

  • De christelijke identiteit van de VOOR ELKAAR vakantieweken ligt in de Bijbel, zoals beschreven staat in het beleidsplan.
  • De vrijwilligers onderschrijven de christelijke identiteit en zijn kerkelijk meelevend. Dit komt tot uiting in het deelnemen aan bijbelstudies, pastorale- en geloofsgesprekken en zang- en gebedsmomenten.
  • De vrijwilligers hebben een respectvolle omgang met de gasten en met elkaar, voortkomend uit de christelijke achtergrond.
  • Tijdens de vakantieweken dragen de mannen een lange broek. Alle vrouwelijke vrijwilligers dragen in de vakantieweken een rok, uitzondering op deze regel geldt tijdens de persoonlijke verzorging van de gasten.
  • De vrijwilligers weten zich verbonden met de identiteit van de VOOR ELKAAR vakantie weken en kunnen zich vinden in de uitwerking hiervan.