Identiteitsstatuut

Identiteitsstatuut VOOR ELKAAR vakantieweken

Grondslag en identiteit van de VOOR ELKAAR vakantieweken

De stichting is een christelijke organisatie op gereformeerde grondslag, zoals weergegeven in de Drie Formulieren van Enigheid: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Vanuit deze identiteit vindt de stichting bij het verwezenlijken van haar doelstelling ook aandacht voor levens- en/of geloofsvragen belangrijk.

Doel van de VOOR ELKAAR vakantieweken

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de gezondheid, het maatschappelijk welzijn, de fysieke en mentale onafhankelijkheid, het voorkomen van sociaal isolement en de integratie van mensen met een beperking, (ernstig) zieke kinderen en mensen met een achterstand tot de maatschappij. De stichting doet dit door middel van:

  • Het organiseren van vakantieweken voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en voor speciale doelgroepen.
  • Gestalte geven aan de Bijbelse opdracht om zorg te dragen voor onze naaste en hen een week of een aantal dagen te bieden waarin de boodschap van de Bijbel in woord en daad centraal staat.

Doel van de VOOR ELKAAR vakantieweken

  • Het organiseren van vakantieweken voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en voor speciale doelgroepen.
  • Gestalte geven aan de Bijbelse opdracht om zorg te dragen voor onze naaste en hen een week of een aantal dagen te bieden waarin de boodschap van de Bijbel in woord en daad centraal staat.

Christelijke identiteit VOOR ELKAAR vakantieweken en vrijwilligers

  • De christelijke identiteit van de VOOR ELKAAR vakantieweken ligt in de Bijbel, is geconformeerd aan grondslag en identiteit van de stichting, zoals beschreven staat in het beleidsplan.
  • De vrijwilligers onderschrijven de christelijke identiteit en zijn kerkelijk meelevend. Dit komt onder andere tot uiting in het deelnemen aan Bijbelstudies, pastorale- en geloofsgesprekken en zang- en gebedsmomenten.
  • De vrijwilligers hebben een respectvolle omgang met de gasten en met elkaar, voortkomend uit de christelijke achtergrond.
  • Tijdens de vakantieweken dragen de vrijwilligers nette kleding die geen aanstoot geeft. We kunnen de gasten zien als vakantiegangers en de vrijwilligers als het hotelpersoneel dat de gasten een fijne vakantie bezorgt. Mannelijke vrijwilligers dragen tijdens de vakantieweken een lange broek en vrouwelijke vrijwilligers een rok/jurk. Uitgezonderd op deze regel zijn bepaalde werkzaamheden waarbij functionele kleding past, zoals de persoonlijke verzorging van gasten of sportieve activiteiten.
  • De vrijwilligers weten zich verbonden met de identiteit van de VOOR ELKAAR vakantie weken en kunnen zich vinden in de uitwerking hiervan.