Aannamebeleid

We zijn heel blij dat we nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen voor de VOOR ELKAAR vakantieweken. Omdat we het belangrijk vinden dat de gasten van onze vakantieweken kunnen rekenen op een veilige en aangename sfeer, werken we met een aannamebeleid voor vrijwilligers. Op deze manier laten we zien dat we de veiligheid van onze gasten serieus nemen en hopen we hun veiligheid zoveel als mogelijk te waarborgen.

Ons aannamebeleid bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Intake en referenties

Bij een eerste aanmelding zullen we aan de hand van een intake en het opvragen van referenties beoordelen of we jou geschikt vinden als vrijwilliger. We horen tijdens de intake graag je motivatie om te kiezen voor de VOOR ELKAAR vakantieweken. Het inwinnen van referenties is een middel om een beeld te vormen van de vrijwilliger. Daarom vragen we of je twee namen wilt doorgeven van referenten. Dit moeten onafhankelijke personen zijn; dus geen familie of vrienden.

2. VOG

Als organisatie VOOR ELKAAR vakantieweken vragen we van iedere vrijwilliger een VOG. Dit is een verklaring omtrent het gedrag. Misschien ben je in het bezit van een VOG van een andere vrijwilligersorganisatie. Deze geldt niet voor de VOOR ELKAAR weken. De VOG moet opnieuw aangevraagd worden.

Hoe krijg je de VOG?

Als organisatie vragen we de VOG voor de vrijwilliger aan. Als vrijwilliger krijg je vervolgens een mail met een link en code van Justis om je gegevens in te vullen. Je vult de gegevens digitaal in en ontvangt het VOG-document naar keuze digitaal of per post. Het VOG-document moet daarna digitaal doorgestuurd worden naar bnap@voorelkaarvakantieweken.nl. Mocht het niet lukken om dit document digitaal te versturen, dan kan het orgineel per post doorgestuurd worden naar: Mevrouw B. Nap-Boer, Havikshorst 11, 3871 JK Hoevelaken.

3. Identiteitsstatuut en gedragscode

Onze vakantieweken kenmerken zich door een christelijke identiteit. We verwachten dan ook van onze vrijwilligers dat zij het identiteitsstatuut onderschrijven. Daarnaast hanteren wij een gedragscode , waarin staat beschreven hoe een vrijwilliger zich behoort te gedragen ten opzichte van de gasten en de andere vrijwilligers. Bij het aanmelden als vrijwilliger verklaar je kennis te hebben genomen van de gedragscode en ook volgens deze code te zullen handelen.